Vùng nguyên liệu

Việt Nam
 • Sầu Riêng
 • Sầu Riêng

  6000ha Đắc Lăk

 • Chanh Leo
 • Chanh Leo

  3000ha Đắc Lăk, Đăk Nông, Gia Lai, Lâm Đồng

 • Mãng Cầu Xiêm
 • Mãng Cầu Xiêm

  3000ha Miền Tây, Đăk Lăk

 • Mít
 • Mít

  3000ha Long Khánh, Đăk Lăk